Kariyer Elçileri

Kariyer Elçileri Kimlerdir?

Kariyer Elçisi olarak faaliyet gösteren öğrenciler akranlarına rehberlik yapma, kariyer gelişimlerinde rol model olma, mesleki çabalarında başarılı olmaları için akranlarını cesaretlendirme ve kaynaklar bulma gibi konularda destek faaliyetlerde bulunurlar.

Kariyer Elçilerinin Özellikleri Nelerdir?

İş dünyası ve kariyer konularına ilgilidir,

Kendini geliştirmek için çabalar,

Okuduğu bölümle ilgili yeni iş fırsatları arayandır,

Bölümüne kariyer farkındalığı kazandırmak ister,

İletişimi iyi, aktif, girişken, ilgilidir.

Kariyer Elçilerinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Kariyer Geliştirme Merkezi faaliyetlerinin akranlarına duyurulmasını sağlarlar.

Kariyer Geliştirme Merkezinin seminer, konferans ve Kariyer Fuarı gibi etkinliklerinde aktif rol alarak Kariyer Merkeze destek verirler.

İşveren ve mezunlarla iletişime geçerek pozisyon güncellemelerini gerçekleştirirler.

Eğitim amaçlı gerçekleştirilen iş yeri gezilerine rehberlik ederler.

Ders programlarının müsaitliği doğrultusunda haftada belirlenen saat artalıklarında Kariyer Geliştirme Merkezi etkinlik ve projelerine destek verirler.

 

Son Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020, Pazartesi